Tuesday , September 27 2022

"Scorpio" Li Man was misunderstood to kill the condensation "Women and Contradictions" organized[ad_1]
"Scorpio" Li Man was misunderstood to kill the condensation "the contradiction between mother and daughter"

Starring Yang Zi, Ren Jialun, Mao Zijun, Li Man, Liu Xueyi, He Dujuan, Fu Fangjun, etc., the premiere of the legendary drama "The Legend of the White Snake of the Scorpio" starring Carina Lau and Zhao Yazhi. With the progress of the plot, Bai Yu (ornaments of Yang Zi) …

[ad_2]
Source link